Algemene voorwaarden

E-mail: info@amsterdam-mode.com

Deze website wordt beheerd door Amsterdam-couture . Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Amsterdam-couture. Amsterdam-couture biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, richtlijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld, accepteert.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u naar onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Algemene voorwaarden”), inclusief de Aanvullende voorwaarden en richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of toegankelijk via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u geen gebruik maken van de door Amsterdam-couture’s aangeboden diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel zijn toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site nadat wijzigingen zijn geplaatst, betekent acceptatie van die wijzigingen.

DEEL 1 – VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of dat u meerderjarig bent en ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarigen toe te staan ​​deze Site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag geen wetten overtreden die van toepassing zijn in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) wanneer u de Service gebruikt.

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van onze diensten en mogelijke kennisgeving aan de autoriteiten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en het volgende omvat: (a) verzending via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten en deze aan te passen. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze website ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze pagina op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze pagina bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheid per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen van of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of afleveradres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid

SECTIE 7 – EXTRA GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante externe provider(s). ).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van hun inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke bijdragen indient (bijv. een recensie) of zonder ons verzoek, stuur dan creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of op andere wijze (gezamenlijk “Opmerkingen” ), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium kunnen gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die, naar ons eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze de gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins illegaal, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere schadelijke software bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms kan er informatie op onze website of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment en zonder kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verlengingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt gebruikt, mag worden geïnterpreteerd als een indicatie dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan een onwettige handeling; (c) om internationale, federale, staats- of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om anderen lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te vernederen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap (f) valse of misleidende informatie te verstrekken ; (g) een virus of ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet op enigerlei wijze zal of kan schaden (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen (i) voor spam, phishing, pharm, spoofing, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de Verboden Gebruiken.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst en/of Producten geheel op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons verstrekt) geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Amsterdam-couture, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claims of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, compensatiekosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of Producten verkregen door het gebruik van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een Product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in Inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn voor zover toegestaan ​​door de wet.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Amsterdam-couture en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische vergoedingen betaald door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden. geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze Site.

Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u nalaat, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze diensten (of delen daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle richtlijnen of bedrijfsregels die door ons op deze Site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de persoon die ze opstelt.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waaronder wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Elk geschil, controverse, meningsverschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief het bestaan, de geldigheid, interpretatie, uitvoering, schending of beëindiging daarvan of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden verwezen naar en definitief worden bepaald door arbitrage beheerd door Nederland die van kracht is op het moment dat de arbitragekennisgeving wordt ingevoerd. Het recht dat van toepassing is op dit arbitragebeding is Nederlands recht. De plaats van arbitrage is Nederland. Het aantal arbiters is één. De arbitrage vindt plaats in het Engels.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze Site of Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

ARTIKEL 20 – MEDEDELINGEN

Beoordelingen Zichtbaarheid

Zichtbare beoordelingen op onze website maken deel uit van ons beoordelingsbeleid. Dit betekent dat elke review die je leest is gecontroleerd op authenticiteit met behulp van

– match een bestelling met de review. De persoon die een review plaatst, moet een bestelling op dit platform hebben geplaatst.

Negatieve recensies

Negatieve reviews verschijnen niet op onze website. Wel worden de reviews beoordeeld en wordt contact opgenomen met de persoon die verantwoordelijk is voor deze review om tot een passende oplossing te komen.

SECTIE 21 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via info@amsterdam-mode.com